Právě si prohlížíte <strong>Ptačí zpěv jsme vítali na Kozmických ptačích loukách</strong>

Ptačí zpěv jsme vítali na Kozmických ptačích loukách

Ornitologickým fenoménem nejen v Moravskoslezském kraji se díky velkému úsilí malého okruhu lidí staly Kozmické ptačí louky. Mozaika mokřadních biotopů spojená s pastvou kopytníků je ptačím rájem v nivě řeky Opavy.

Nemohli jsme proto nepřijmout pozvání spolupořádat Vítání ptačího zpěvu, které na lokalitě proběhlo v sobotu 22. 4. 2023. Pro širokou veřejnost jsme si připravili ukázku odchytu a kroužkování ptáků, příklady různých ptačích budek, ptačí preparáty, informace k metodám zkoumání ptáků v terénu aj.

Zájem o akci byl u široké veřejnosti obrovský. Odhadem se počet účastníků blížil ke dvěma stovkám. Přestože jsme odchytili jen tři ptačí druhy (sýkoru koňadru, s. modřinku a strnada obecného), věříme, že se návštěvníkům celá akce líbila. Pevně také doufáme, že se někteří z nich nechají činností majitelů a správců inspirovat a přiloží k ochraně přírody i kus svého úsilí.

Za pobočku Patrik Molitor, Jaroslav Kubenka, Kristián Korner a Roman Pechník

PS. Pokud někdo Vítání nestihl, může se přijít podívat na ukázku odchytu a kroužkování ptáků v sobotu 6. 5. 2023 do Ostravy-Koblova.