Exkurze za potápkou černokrkou

Studénka, sobota 16. května 2015, slunečné počasí, mírný vítr … den naprosto ideální na výpravu za Ptákem roku ČSO 2015 – potápkou černokrkou (Podiceps nigricollis). Skupina tří dětí a devíti dospělých se schází v 8:15 před vlakovým nádražím ve Studénce a v čele s RNDr. Karlem Pavelkou míří na nedaleký rybník Kotvice, který je součástí stejnojmenné přírodní rezervace v CHKO Poodří. Cestou nás doprovází zpěv sedmihláska hajního, budníčka menšího, pěnice černohlavé a dalších zástupců z řádu pěvců. V místě vybudování nové ornitologické pozorovatelny vedoucí exkurze seznamuje účastníky s charakteristikou přírodní rezervace a s klíčovými druhy rostlin a živočichů, kteří v ní žijí, mezi něž patří i potápka černokrká. Po krátké návštěvě zmíněné pozorovatelny se skupina přesouvá po hrázi směrem k rybníku Nový. V místě dobrého výhledu na hnízdiště kormorána velkého vytahuje vedoucí stativový dalekohled, aby si každý účastník mohl prohlédnout kolonii pěkně zblízka. V tom samém místě již vidíme také první potápky černokrké, jak spokojeně plují v blízkosti kolonie racků chechtavých. Mimo ně obdivujeme také pestře vybarvené samce zrzohlávky rudozobé, zvláště děti pak upoutají mláďata labutě velké. Pomalým krokem při poslechu zpěvu lejska bělokrkého míří skupina na hráz mezi rybníky Kotvice a Nový. U výpustě vedoucí názorně ukazuje měření průhlednosti vody pomocí Secciho desky a upozorňuje na tento parametr, jelikož právě průhlednost ovlivňuje i druhovou skladbu živočichů. Mezitím jsme podobně jako většina návštěvníků rezervace fascinováni kolonií racků chechtavých, jejich pronikavým křikem a sršící energií. Bohužel rok od roku dochází ke snižování počtu hnízdících párů. Posléze sčítáme celkový počet pozorovaných jedinců potápky černokrké a dostáváme s k úctyhodnému číslu 36. Na závěr si někteří účastníci exkurze jdou ještě prohlédnout kolonii volavek popelavých hnízdících na mohutných dubech přilehlého lužního lesa Obora u Nové Horky.

Velké díky patří RNDr. Karlu Pavelkovi za uspořádání podařené exkurze.

Pozn. Exkurze proběhla v rámci celorepublikových vycházek České společnosti ornitologické, byla předem konzultována se Správou CHKO Poodří a vedl ji dlouholetý koordinátor ptačí oblasti Poodří. Ukázkové měření průhlednosti vody na hrázi rybníků Kotvice a Nový proběhlo z důvodu osvěty, která měla účastníkům zdůraznit tento důležitý parametr ovlivňující osídlení lokality vodními druhy ptáků. Informativní tabule s labutí, zdůrazňující hnízdění ptáků a s prosbou o nevstupování na hráz, byla na lokalitě instalována až v roce 2019.

 

Poznámka byla přidána v reakci na článek zveřejněný na stránce Klub300.cz dne 20. 8. 2020. Zároveň pro vytvoření si vlastního závěru přidáváme dva odkazy reflektující návštěvnost Poodří v průběhu jara 2020 (odkaz 1, odkaz 2).