Ornitologie opět na Ostravské univerzitě

Po několika letech se letos v letním semestru, vzhledem ke zvýšenému počtu studentů se zájmem o ornitologii, opět otevřel stejnojmenný předmět na Ostravské univerzitě v Ostravě. Celkem šest dvouhodinových přednášek zaměřených zpravidla na avifaunu České republiky s důrazem na místní region probíhaly každý druhý čtvrtek na Přírodovědecké fakultě OU. Témata mimo obecnou ornitologii byla Ptáci mokřadů, Ptáci kulturní krajiny, Ptáci lesů a hor a Synantropní druhy ptáků. Přednášky byly doplněny dvěma čtyřhodinovými cvičeními, která proběhla formou exkurze na Heřmanický rybník a do Beskyd, kde se studenti ve spolupráci s členy SOS Jaroslavem Kubenkou a Danielem Křenkem měli možnost seznámit s odchytem a kroužkováním ptáků, metodami monitoringu zvláště chráněných druhů ptáků a problematikou určování ptáků v terénu.