Podzimní vzdělávací a osvětová akce

Ornitologické stanoviště na adaptačním kurzu PřF OU

Během letošního podzimu jsme nejprve byli osloveni Přírodovědeckou fakultou Ostravské univerzity, která letos poprvé pořádala adaptační pobyt pro studenty prvního ročníku, konkrétně v Rožnově pod Radhoštěm. Na okruhu kolem města v délce kolem 12 km byly připraveny čtyři stanoviště zabývající se mikroskopickými organismy, vážkami, rybami a konečně ptáky v naší režii. V brzkých ranních hodinách 14. 9. 2021 jsme se proto vypravili do Beskyd, abychom měli s rozedněním natažené nárazové sítě a připravili stanoviště. Může se zdát, že 67 m natažených sítí není moc, ale v kamenitém terénu dala samotná příprava spousty práce, nehledě na to, že jsme se rozhodli „přesíťovat“ také Rožnovskou Bečvu. Vzhledem k charakteru prostředí, které v dané době nebylo pro ptáky až tak atraktivní, jsme očekávali, že se jich nechytne moc. Naše tušení se vyplnilo, jelikož jsme odchytili pouze osm jedinců v pěti druzích. Mimo sýkoru koňadru, s. modřinku, červenku obecnou a konipasa horského, jsme ze sítě vytáhli také tři jedince skorce vodního, kteří udělali radost zejména kroužkouvateli Jaroslavu Kubenkovi, protože se jednalo o prvně kroužkované jedince druhu v jeho dosavadní kroužkovací kariéře. V příspěvku z posledního čísla zpravodaje Acrocephalus (Ostrava) se můžete dočíst, že Rožnovská Bečva patří mezi pravidelná stanoviště druhu v Beskydech, nicméně kroužkovacích dat z Beskyd není mnoho. Samotná akce proto měla přínos nejen v motivaci přibližně 100 studentů ke studiu ornitologie, ale možná přispěje i k poznání života skorce vodního v Beskydech, kterému bychom se měli věnovat jako bioindikátorovi čistoty a kvality vodních toků.

Ptačí festival v Antošovicích

Po loňské vynucené pauze jsme se 9. 10. 2021 rozhodli opět uspořádat Ptačí festival v Antošovicích (přesněji v k. ú. Koblov). Jak jinak než s rozedněním jsme natáhli 137 m nárazových sítí. Díky precizní přípravě odchytových linií, kterou provedl před začátkem festivalu Jaroslav Kubenka, jsme byli do hodiny s natažením hotovi. Nicméně práce neustala, jelikož ihned po natažení posledních metrů jsme ze sítí začali vytahovat desítky sýkor. Mimo samotnou přípravu linií totiž J. Kubenka neponechal nic náhodě a u sítí vhodně umístil krmítka se slunečnicí. Velmi proto děkujeme panu Jiřímu Barvovi z Bohumína, který nám po celou dobu festivalu pomohl s vyprošťováním ptačích druhů. Početná byla také skupina účastníků festivalu. Celkově se jich sešlo 60, z toho 11 bylo dětí. Radost nám udělaly i znalosti dětí, a to nejen v poznávání ptačích druhů. K nabytým vědomostem určitě přispívá i kroužek našeho jednatele Emila Morava, který se dětem systematicky věnuje. Jedinou kaňkou povedeného dne bylo, že nejatraktivnější ptačí druhy se odchytily až po ukončení akce. Jednalo se o strakapouda velkého a s. prostředního. I tak ale věříme, že rovná stovka okroužkovaných ptáků tvořená nejrůznějšími druhy sýkor, brhlíků lesních, budníčků menších, kosů černých, pěnic černohlavých a dalších potěšila oko všech účastníků festivalu, kteří se letos sešli v rekordním počtu. Za propagační materiály děkujeme České společnosti ornitologické.

 

Závěrem je nutné podotknout, že žádná z akcí by neměla takový úspěch nebýt pana Jaroslava Kubenky z Antošovic, který vždy na úkor svého volného času najde prostor, aby formou atraktivní ukázky kroužkování přiblížil krásu ptačích druhů nejen široké veřejnosti. Děkujeme.

 

Závěrem je nutné podotknout, že žádná z akcí by neměla takový úspěch nebýt pana Jaroslava Kubenky z Antošovic, který vždy na úkor svého volného času najde prostor, aby formou atraktivní ukázky kroužkování přiblížil krásu ptačích druhů nejen široké veřejnosti. Děkujeme.