Činnost SOS v roce 2020

Vážení členové,

na základě vašeho vyjádření se výbor SOS rozhodl podzimní členskou schůzi neuskutečnit ani on-line formou. Pro vaši představu uvádíme alespoň rámcový přehled činnosti v roce 2020.

Tradičně jsme vypracovali řadu ornitologických a ornitologicko-chiropterologických posudků ve městech a obcích Moravskoslezského kraje a okresu Vsetín. Přispěli jsme tímto k ochraně a zamezení zničení hnízdišť nejen rorýsa obecného a kavky obecné, ale také dalších synantropních druhů ptáků a netopýrů. Mimo to jsme zpracovali také ornitologicko-chiropterologický průzkum parku ve Frenštátu pod Radhoštěm, průzkumy ke kácení dřevin v Šenově a Karviné či posudek k přemístění hnízda čápa bílého ve Fulneku.

Nedílnou součástí naší práce byla také správní řízení. Našimi stanovisky ve prospěch ochrany ptáků jsme se vyjádřili k odstřelu morčáka velkého a kormorána velkého, k aplikaci jedu Stutox či k organizaci dětského tábora v Beskydech.

V programu ČSOP Ochrana biodiverzity byly podpořeny oba naše projekty – Praktická ochrana hnízd silně ohroženého motáka lužního (Circus pygargus) na Opavsku a Mapování kriticky ohroženého strnada zahradního (Emberiza hortulana) na Moravě, které byly v roce 2020 úspěšně realizovány.

Tradičně jsme spolupracovali se státními organizacemi v oblasti ochrany přírody, zejména s Českou inspekcí životního prostředí a s Regionálním pracovištěm Agentury ochrany přírody a krajiny Správa CHKO Poodří.

Redakční rada našeho ornitologického časopisu Acrocephalus (Ostrava) na jaře letošního roku připravila nové číslo. O propagaci pobočky v médiích se aktivně staral náš jednatel a předseda pobočky. Příspěvky zabývající se ochranou a výzkumem ptactva v našem regionu byly publikovány nejen na našem webu a facebookovém profilu, ale např. i v časopisech Poodří, PRIO, Polanský zpravodaj aj. Poskytli jsme také rozhovor pro Český rozhlas Ostrava a v rámci možností uskutečnili i několik vycházek pro děti a širokou veřejnost.

Podrobnější informace o činnosti naší společnosti se dozvíte na jarní členské schůzi, na které máme přislíbenou účast našeho elitního ornitologa a popularizátora ornitologie Tomáše Grima s přednáškou Proč nemají ptáci rádi přírodu? Proč se stěhují do měst? Máte se na co těšit, pokud nám to aktuální epidemiologická situace dovolí.