Jarní členská schůze 2017

Ostrava, 4. 3. 2017, po 9. hodině uvítal předseda SOS v tradičních prostorách Ostravského muzea 37 členů naší pobočky a tři hosty. Po představení programu členské schůze seznámil Z. Polášek přítomné se zoologickou a spolkovou činností pana R. Juříka, který na sklonku loňského roku zemřel. Následoval návrh výboru o udělení půjčky na nákup materiálu k výstavbě odchytových lávek na Dolním Bartošovickém rybníku, který byl přijat. Členové výboru dále prezentovali hospodaření pobočky za uplynulý rok, představili nového pobočkového ptáka roku a uvedli facebookový profil pobočky. Po zprávách zástupce sekreteriátu ČSO E. Tošenovského následoval hlavní bod programu – poutavá přednáška V. Kubelky o antipredační strategii různých druhů bahňáků. Program schůze uzavřel blok kratších příspěvků našich členů.

Děkujeme všem přednášejícím, členům i hostům za účast.