Červnové sčítání labutí velkých – přeloženo na rok 2021

V letošním roce se pobočka ve spolupráci s Janem Horou rozhodla uskutečnit ve své územní působnosti červnové sčítání labutí velkých, jehož cílem je zkontrolovat co nejvíce vodních ploch a zaznamenat páry s mláďaty (příp. ještě sedící), rozlišit šedohnědá a bílá mláďata i nehnízdící jedince. Vítané jsou i doplňující informace, např. umístění hnízda, počet vajec (hnízda cíleně však nekontrolovat), příčina neúspěšného hnízdění, zbarvení nohou samce a samice aj. Každý spolupracovník na základě předchozí dohody předá seznam všech kontrolovaných lokalit ‒ vhodné jsou jakékoliv větší stojaté vody, zejména rybníky a jezera. Před přípravou sčítání je třeba zajistit, aby nedocházelo k duplicitním kontrolám lokalit. Proto jsme se rozhodli zvolit okresní či lokální koordinátory. Ptačí oblast Poodří si vezme na starosti Patrik Molitor, okres Ostrava-město Martin Mandák a okres Opava Michal Jakubec. Pokud by z vaší strany byl zájem např. o koordinaci dalších větších území či okresů (zejména Nový Jičín a Karviná), budeme jen rádi. Rovněž uvítáme všechny dobrovolníky, kteří by se do sčítání chtěli zapojit. V případě zájmu nás prosím informujte na blížící se schůzi či písemně na sos.cso@seznam.cz.

Získané výsledky přispějí nejen k celorepublikovému, ale i k regionálnímu obrazu hnízdní populace labutě velké.