Červnové sčítání labutí se blíží!

Podobně jako jiné pobočky České společnosti ornitologické se i my letos zapojujeme do červnového sčítání labutě velké v Moravskoslezském kraji a v okrese Vsetín. Cílem je získat co největší množství údajů o výskytu druhu, a přispět k poznání aktuální celorepublikové populace.

Málokdo ví, že v dnešní době tak známý pták patřil přibližně před 60 lety mezi velmi vzácně hnízdící. Není proto nic jednoduššího než se v první červnové dny letošního roku (ideálně o prvním červnovém víkendu nebo alespoň v rozmezí 1.‒13. 6.) vypravit k  oblíbené vodní lokalitě a zjistit přítomnost/nepřítomnost labutí a základní informace o hnízdících párech (počet mláďat apod.).

Zapojit se může také široká veřejnost. Pokud máte zájem se do sčítání labutí na území Moravskoslezského kraje a okresu Vsetín připojit, vyplňte prosím tento jednoduchý formulář ideálně pro každou lokalitu zvlášť do 28. 5. 2021. Formulář můžete vyplnit opakovaně v případě, že budete mít zájem o sčítání na více místech.

Poté provedeme vyhodnocení lokalit a nejpozději do 31. 5. 2021 vám zašleme na zadaný e-mail další jednoduchý formulář pro vyplnění údajů o dané lokalitě (datum sčítání, přítomnost labutí, počet mláďat apod.).

Budeme rádi, když si na výlet za labutěmi najdete v první polovině června čas a pošlete nám vaše výsledky.