Jak dopadlo mapování labutě velké v roce 2021?

Před 50 lety by si soudobí ornitologové dokázali jen stěží představit, že v dnešní době bude labuť velká (Cygnus olor) plošně rozšířená v rybničnatých oblastech naší země a bude předmětem zájmu především rodin s dětmi, které je chodí k rybníkům obdivovat. Ještě na přelomu 20. a 21. století probíhalo na území tehdejšího Severomoravského kraje mapování hnízdního výskytu, které však na více než 20 let v našem kraji utichlo. I proto se naše pobočka zapojila v hnízdním období roku 2021 do mapování výskytu labutě velké, které v loňském roce probíhalo na celé Moravě a Vysočině.


Moravskoslezský kraj tvoří šest okresů: Bruntál (BR), Frýdek-Místek (FM), Karviná (KI), Nový Jičín (NJ), Opava (OP) a Ostrava-město (OV). V nich si L. Ďurišová (OV), M. Haluzík (KI), M. Hánová (KI), J. Kondziolka (KI), M. Mandák (FM, NJ, KI, OV), P. Meca (BR), P. Molitor (BR, NJ, OP, OV), E. Morav (BR), I. Otáhal (NJ), K. Pavelka (NJ, OV), M. Sedláček (NJ, OP), J. Šuhaj (KI), M. Tvarůžka (OP) a A. Wilczek (KI, OP) zvolili vodní plochy, na kterých v červnu 2021 zjistili přítomnost/nepřítomnost labutě velké. V případě, že se druh na vodní ploše vyskytoval, mapovatel si poznačil počet hnízdících párů, nehnízdících jedinců a mláďat. U mláďat se zaměřil také na poměr počtu šedých a bílých.


Přestože se do mapování zapojil relativně malý počet zájemců, podařilo se jim zkontrolovat 255 lokalit, což je jednoznačně nejvíce od vzniku hnízdící populace na území Moravskoslezského kraje. Velký počet lokalit byl zkontrolován např. v části okresů zasahujících do našich dvou nížinných ptačích oblastí, naproti tomu je škoda, že např. v okrese Frýdek-Místek byly zkontrolovány pouze dvě lokality. Z celkového počtu se labuť velká vyskytovala přibližně na čtvrtině lokalit. Jaký byl počet hnízdících párů, nehnízdících jedinců a mláďat? Kde se vyskytovala tzv. letní shromaždiště? Jaký byl poměr počtu šedých a bílých mláďat? Jak si stojí Moravskoslezský kraj v porovnání s jinými kraji? To se dozvíte v připravovaném článku do našeho ornitologického časopisu Acrocephalus (Ostrava).

 

Důležité je poděkovat všem mapovatelům, protože bez nich bychom odpovědi na výše zmíněné otázky nenašli.