Právě si prohlížíte Vycházka pro rodiny s dětmi do Přírodní rezervace Kotvice

Vycházka pro rodiny s dětmi do Přírodní rezervace Kotvice

Skupinu asi sedmnácti účastníků přírodovědné vycházky za zimujícími ptáky do přírodní rezervace Kotvice uvítalo chladivé, ale bezvětrné ráno a krajina jak vystřižená z příběhů o Narnii. Celou vycházku provázelo výpravu ornitologické štěstí, a tak si účastníci při troše pozornosti a pohotovosti mohli vychutnat celou plejádu běžných druhů, ale došlo i na pozorování pro zimní období neobvyklá.

Ještě ve Studénce byli k vidění ťuhýk šedý, hýli obecní a dlask tlustozobý. Mnohé druhy bylo možné pozorovat na přeletu. Kromě běžných racků chechtavých a bělohlavých, různých pěvců i šplhavců oblohou proplula hejna volavek bílých, kormoráni velcí a skupina patnácti jeřábů popelavých. K radosti všech proletěl také ikonický orel mořský. Výčet druhů pozorovaných na rybnících by byl dlouhý a tak jmenujme alespoň lžičáky pestré, ostralku štíhlou, hvízdáky eurasijské a překvapivě i hejnko čtyř kolih velkých. Všechny potěšilo opakované pozorování ledňáčků říčních. Při odchodu od posledního rybníku se se všemi rozloučil hlasitým křikem chřástal vodní.

Průvodce seznámil účastníky během vycházky s devíti druhy ptáků, u kterých se předpokládalo, že budou na vycházce pozorovány. Kromě čejky chocholaté se očekávání u všech druhů naplnilo. Protože předmětem zájmu byli zejména vrubozobí ptáci, zabývali se účastníci také rozdílem mezi svatebním a krycím šatem samců.

Přestože bylo počasí během vycházky proměnlivé, pro pozorování ptáků bylo příznivé, protože nefoukal vítr a chvílemi byly i velmi dobré světelné podmínky. Vycházku je proto možné hodnotit jako velmi zdařilou.