Něco z praktické ochrany aneb Budka pro dudka

Text: Petr Meca

Foto: Petr Kos

Rok 2021 byl pro regionální ornitologii velice zajímavý, a to především z důvodu prvního prokázaného hnízdění dudka chocholatého (Upupa epops) na Bruntálsku, o kterém se dočtete v novém čísle časopisu Acrocephalus (Ostrava). Toto hnízdiště ve starém, nepoužívaném kravínu dudek obsazuje pravděpodobně již řadu let, minimálně od roku 2019. Při letošní druhé návštěvě hnízdiště se mi bohužel naskytl smutný pohled. Přišel jsem zrovna ve chvíli, kdy k dutině přilétali dospělí ptáci s potravou, kterou nabízeli do zcela prázdné dutiny. Při bližším ohledání jsem zjistil, že je dutina prázdná a v okolí jen pár drobných pírek. S velkou pravděpodobností došlo k predaci a z chování dospělých ptáků jsem usoudil, že k ní muselo dojít v nedávné době.

Samotná dutina v podlaze je až neuvěřitelně přístupná predátorům, ať už se jedná o kuny, lasice či místní kočky. Napadlo mě tedy dát dudkům možnost volby hnízdní dutiny. Spolu s kamarádem, fotografem bruntálské přírody Petrem Kosem, jsme se po řádném svolení od vedení zemědělské farmy pustili do instalace budky ze smrkového dřeva o tloušťce 1,8 cm a o výšce 40 cm s rozměry základny 30 x 50 cm. Jako místo k instalaci budky se vyloženě vybízely dveře, pod kterými je v podlaze současná používaná dutina. Dveře jsou z venkovní strany oplechované, a poskytují tudíž ideální ochranu před predací. Samotný vletový otvor o průměru 6 cm jsme vyvrtali přibližně ve střední části oněch dveří, tedy více než 1 m nad původní dutinou a z venkovní strany ho osadili dřevěnou destičkou pro snadné uchycení dospělých ptáků u dutiny. Destička je čtyřmi šrouby spojena s budkou uvnitř místnosti. Stříška budky je výklopná pro kontrolu a snadnější čištění a je opatřena malou petlicí proti nenechavým predátorům. Samotné dveře, na kterých je budka instalována, jsou ty nejzákladnější interiérové dveře. 

Problém se zpevněním voštinové výplně dveří jsme proto vyřešili tunýlkem z koberce ze zcela lysého jekoru, který byl pevně zafixován mezi „dosedací“ destičku a interiérem budky. Tunýlek usnadní ptákům komfortnější průlez dutinou. Jako výstelka budky ideálně posloužila 5cm vrstva mulčovací kůry. Budka je v místnosti, takže nebylo nutné použít ochranný nátěr, jen dosedací destička je opálená hořákem. Nakonec jsme provedli drobné kosmetické úpravy sousedního stromu ve formě ořezu několika větví, které zasahovaly až k vletovému otvoru.

Nezbývá než poděkovat za vstřícnost vedení Farmy Vajglov a dudkům popřát šťastnou volbu ve výběru. Zároveň tímto prosím všechny dychtivé fotografy a nadšené birdery, aby dudkům dopřáli klidný průběh možného hnízdění. Hnízdiště se nachází na soukromém pozemku, kde je nutné předem nahlásit vstup.