Vycházka ke Dni mokřadů

V sobotu 12. 2. 2022 proběhla vycházka ke Dni mokřadů k propadlině Kozinec určená zejména rodinám s dětmi. Po cestě jsme si povídali o významu a ohrožení mokřadů. Účastníci se dozvěděli, že Kozinec vznikl v důsledku důlních poklesů při těžbě uhlí v místech, kde ještě před dvěma desítkami let byla osada stejného názvu s lužním lesem, a že dnes jeho druhové pestrosti pomáhá řada biotechnických opatření. V pohybově-edukativní hře se děti, které byly rozděleny do pěti týmů, mohly na chvíli vžít do role potápek černokrkých a kaprů obecných, kteří si v rybníku potravně konkurují, nebo se zdokonalit v manipulaci s monokulárním spektivem a v určování pozorovaných živočichů na obrázcích.

V Doubravě probouzely svým hlasem chladné ráno sýkory koňadry, s. modřinky a žluna šedá. Na propadlině jsme pozorovali množství lysek černých, poláků chocholaček a kormoránů velkých. Příjemným zpestřením byl ťuhýk šedý, který nám zapózoval v okulárech dalekohledů na kontrastním pozadí Doubravského kopce. Z dravců se objevil krahujec obecný a káně lesní, někteří z bystrých pozorovatelů si všimli také orla mořského. Mrazivé počasí nakonec vystřídaly teplé sluneční paprsky. 

V závěru vycházky si děti ověřily své znalosti v závěrečném kvízu a poté byl vyhodnocen nejlepší tým. Drobné odměny si však odnášeli všichni účastníci. Všem děkujeme za hojnou účast!