Podpora hnízdění racka chechtavého na štěrkovně v Dolním Benešově

Poslední únorový víkend roku 2019 se tři členové naší společnosti, jmenovitě Martin Miškovský, Patrik Molitor a Roman Pechník, ve společnosti s členem ČSOP Janou Miškovskou rozhodli, že podpoří hnízdění racka chechtavého (Chroicocephalus ridibundus) odstraněním vegetačního porostu na dvou ostrovech štěrkovny v Dolním Benešově. Racek chechtavý patří mezi silně ubývající druhy ptáků v České republice. Důkazem může být článek publikovaný v našem ornitologickém časopise Acrocephalus (Ostrava), ve kterém Martin Mandák, Patrik Molitor a Marek Haluzík poukazují na téměř 50% úbytek druhu v ptačí oblasti Heřmanský stav – Odra – Poolší za posledních deset let. Počasí přálo (bylo lehce nad nulou, slunečno a bezvětří), stroje (skoro) v bezvadném stavu, takže co víc si přát. Prvním úskalím se však stala doprava oněch osob a strojů na ostrovy. Váha a výška tří mužů dosahující téměř 300 kg a 6 m a hmotnost a rozměry strojů se pro malou loďku zdálo být nepřekonatelným problémem. Po adrenalinové plavbě k ostrovům nastalo druhé a možná ještě horší zděšení. Vegetace připomínala trnitý buš ze vzdáleného ostrova Madagaskar. Tam je to sice ceněný biotop, ale na našich ostrovech, kde hnízdí racci chechtaví a vzácně i racci černohlaví (Ichthyaetus melanocephalus), je to stav naprosto nežádoucí. Je pravdou, že pár let před námi provedli redukci vzrostlých topolů odpůrci vysedávajících kormoránů velkých (Phalacrocorax carbo), ale tím spíše přitížili rackům chechtavým, protože pokácené stromy nijak neodklidili. Nebylo na co čekat. Čtveřice se dychtivě pomocí motorové pily, křovinořezu a dalšího nářadí intenzivně vrhla na odstraňovaní náletových dřevin, zejména růže šípkové. Zpočátku nekonečná práce pomalu nabírala svého konce, stejně tak jako síly „dřevorubců“. Ve chvíli, kdy už docházelo k pomalému převozu strojů a osob zpět na břeh, akci navštívila (ne)čekaná návštěva v podobě příslušníků Policie ČR. Nezbývá než poděkovat všem přihlížejícím z okolních břehů za obavy z možné krádeže dřeva, ale na to by už čtveřice opravdu neměla sílu. Strážníci se tomu podobně jako utahaní aktéři spíše pousmáli, přesto se členové SOS prokázali oficiálními souhlasy Kamenolomů ČR, s. r. o., a Agentury ochrany přírody a krajiny v Ostravě. Je jen škoda, že některým přihlížejícím není lhostejný osud dřeva, ale zato je jim lhostejný osud ptáků.

Za zapůjčení loďky děkujeme firmě Semix.