Pobočkovým ptákem let 2019/2020 se stala straka obecná

Málokterý druh vzbuzuje od druhé poloviny 20. století, kdy započala jeho synantropizace – osídlování lidské zástavby (Hudec et Šťastný 2011) – takové rozepře mezi ornitology a milovníky ptactva jako straka obecná (Pica pica). Dá se říct, že vzbudila takovou malou ornitologickou válku z důvodu složení její potravy. Řada milovníků „drobného ptactva” tvrdí, že straka obecná může za výrazný úbytek pěvců ve městech, řada ornitologů tvrdí pravý opak a vidí v úbytku spíše ekologické souvislosti a člověkem vytvořené pasti. Přestože se na území České republiky jedná o hojný druh, pro období let 2001–2003 bylo odhadováno 50 000–100 000 párů (Šťastný et al. 2006), údaje o jeho hustotě jsou spíše sporadické. Vzhledem k tomuto faktu, ale také kvůli nezaměnitelnosti typického hnízda se stříškou, se výbor SOS rozhodl straku obecnou vyhlásit pobočkovým ptákem let 2019/2020. Zároveň se přiklonil k systematickému sledování a stanovil jednoduchou metodiku, kterou lze provádět při cestě do práce či nedělní vycházce. Cílem je také podobné sledování populace provést o několik let později.