Monitoring lesních druhů sov na Osoblažsku

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuProjekty

Český svaz ochránců přírody ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a s Lesy České republiky vyhlašuje každoročně otevřená výběrová řízení Ochrana biodiverzity. Slezská ornitologická společnost do výběrového řízení tohoto programu přihlásila v březnu 2021 projekt Monitoring lesních druhů sov na Osoblažsku. Projekt splnil kritéria řízení a byl podpořen částkou ve výši 20 000 Kč. Projekt v období března a dubna 2021 realizovali Emil Morav a Petr Vondráček.

Základní metodou průzkumu byl akustický monitoring, který proběhl na 25 monitorovacích bodech v rozsáhlejších lesních porostech v severovýchodní části Osoblažska na území o přibližné rozloze 143 km2. Na těchto stanovištích byly pořízeny akustické záznamy čtyř nocí – záznam dvou po sobě jdoucích nocí proběhl v březnu a záznam dalších dvou nocí byl pořízen v dubnu. Monitoring sov byl doplněn průzkumem výskytu šplhavců, jehož cílem bylo zjistit, zda mají menší druhy lesních sov (kulíšek nejmenší a sýc rousný) dostatek vhodných hnízdních příležitostí.

Akustický monitoring prokázal v mapované oblasti výskyt puštíka obecného (Strix aluco), který byl zjištěn na 23 stanovištích. Na jednom stanovišti byl zjištěn výskyt výra velkého (Bubo bubo); další samec výra velkého byl pozorován poblíž jiného stanoviště, přestože akustickým monitoringem zjištěn nebyl. Výskyt malých druhů lesních sov – kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) a sýce rousného (Aegolius funereus) – nebyl zjištěn na žádném z mapovacích bodů. Z dalších druhů sov byl na šesti stanovištích prokázán výskyt kalousa ušatého (Asio otus) a na jednom stanovišti byl zjištěn přelet sovy pálené (Tyto alba). V mapované oblasti byl prokázán výskyt všech pěti druhů šplhavců, které mají potenciál vytvářet stromové dutiny, jež využívají menší druhy lesních sov: strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), strakapoud velký (Dendrocopos major), žluna šedá (Picus canus), žluna zelená (Picus viridis) a datel černý (Dryocopus martius).

Z prostředků grantu byly hrazeny čtyři diktafony Sony ICD-PX470 s příslušenstvím (dobíjecí baterie a paměťové karty) a pohonné hmoty. Informace k výběrovému řízení ČSOP na ochranu biodiverzity najdete zde.

Podrobné výsledky monitoringu lesních druhů sov na Osoblažsku budou prezentovány v dalším vydání pobočkového periodika Acrocephalus (Ostrava).

(Na fotografii z realizace projektu je dohledané hnízdo kalousa ušatého nedaleko Liptaně.)