Pozvánka na podzimní členskou schůzi SOS

V sobotu dne 19. 11. 2022 se v Ostravském muzeu od 9. hod. uskuteční „volební“ podzimní členská schůze naší pobočky. Důležitým bodem setkání budou volby do výboru SOS pro funkční období let 2023–2026. Kandidovat na funkci člena výboru SOS může jen řádný člen SOS, který dosáhl věku minimálně 18 let a který je současně řádným členem ČSO. Všechny možné kandidáty prosíme, aby si připravili pro členskou základnu zdůvodnění své kandidatury. Ti stávající zároveň členské základně sdělí výsledky své činnosti ve výboru za předešlé období.

Letos poprvé proběhne také volba nového pobočkového ptáka SOS. Všichni řádní členové obdrželi e-mailem on-line formulář, ve kterém mohou navrhnout „svůj“ ptačí druh. Ze zaslaných návrhů poté členská schůze zvolí vítěze. Věříme, že touto cestou zvýšíme zájem členů a dalších osob zapojit se do této pobočkové kampaně.

Tahákem připravované schůze bude přednáška na téma Repatriace tetřeva hlušce v Beskydech. Paní Mgr. et Mgr. Adéla Jonáková, která pracuje v odchovně tetřeva hlušce v Krásné pod Lysou horou, vás seznámí s cílem, dosavadními výsledky projektu a dalšími zajímavostmi, které souvisejí s návratem tohoto kriticky ohroženého druhu zpět do volné přírody Beskyd.

Mimo nezbytné zprávy výboru SOS a zprávy o činnosti ČSO se rovněž těšíme na vaše příspěvky. Abychom se vyhnuli časové tísni, prosíme o nahlášení tématu a délky příspěvku předem na e-mail sos.cso@seznam.cz. Předpokládané oficiální ukončení schůze je kolem 13. hod.

Těšíme se na vaši účast.