Právě si prohlížíte Kdo hnízdí ve jmelí?

Kdo hnízdí ve jmelí?

Jmelí je zejména ve východní polovině České republiky značně rozšířený poloparazit. Na severovýchodní Moravě místy dochází až k masivnímu napadení stromů, jehož následkem jich mnoho zahyne. Nejvíce jsou napadeny lípy srdčité a ovocné stromy, ale jmelí už parazituje na většině našich dřevin. Šíření napomáhají nejvíce ptáci, kteří konzumují lepkavé bobule. Semena projdou trávicím traktem a s trusem ulpívají na kůře stromů, kde začnou klíčit.

Výzkum Univerzity Palackého v Olomouci
Tento poloparazit poskytuje ptákům zdroj potravy, a zároveň vytváří podmínky pro hnízdění. Zatím je jen málo zodpovězenou otázkou, jaké druhy ptáků a v jakém měřítku využívají jmelí ke hnízdění. Této problematice se doposud nikdo nevěnoval a v současné době se studiem jmelí zabývá Univerzita Palackého v Olomouci. První údaje o hnízdění ptáků se už podařilo získat z Ukrajiny a Polska. Z Česka zatím data chybí. Dohledávání hnízd ve jmelí je poměrně náročné a není v silách několika specialistů nasbírat dostatečné množství kvalitních dat z tak velkého území.

Jak můžete pomoci?
Proto se obracíme na Vás s prosbou o pomoc. Stačí si na vycházkách všímat, jestli jsou v keřích jmelí nebo ochmetu hnízda ptáků, a kterých druhů. Optimální doba pro hledání hnízd nastává od druhé poloviny března a ideální je během dubna, kdy nejsou ještě olistěné stromy a hnízda jsou v keřících ještě vidět. V této době ptáci nosí stavební materiál na hnízdo a často na sebe upozorní. Jakmile se stromy olistí, jsou hnízda v korunách stromů velmi špatně vidět. Téměř jedinou možností zůstává zahlédnout přiletující rodiče s potravou k hnízdu. Hnízda je ale možné dohledávat po opadu listí na podzim a v zimě, ale je už mnohem obtížnější určit druh, kterému hnízdo patří.

Jaká data sbírat?
Pokud narazíte během svých vycházek na obsazené hnízdo, zapište co nejpřesněji tyto údaje: Datum, lokalita – nejvhodnější je podle mapy.cz odečíst souřadnici nebo zadat pozorování z mobilního telefonu přímo do databáze Avif (https://birds.cz/avif/), kde je možné kliknout přesně do mapy. Pokud nezadáváte pozorování do Avifu a nevíte, jak se odečítají souřadnice, tak je potřeba poznamenat název obce, přibližný popis místa nebo adresu, uvedení, o jakou lokalitu se jedná, např. sad, alej, stromořadí, městská zeleň atd. Velmi důležité je poznamenat druh ptáka, na jakém druhu stromu se hnízdo nachází a přibližně zkuste odhadnout výšku hnízda nad zemí. Uveďte také jestli ptáky pozorujete ve jmelí nebo ochmetu. Pokud se podaří zjistit další informace z chování ptáků, např. stavba hnízda, sezení na vejcích, ptáčata na hnízdě nebo přinášení potravy, je každá doplňující informace vítána. Zapisujte i případy, kdy pozorujete ptáky, kteří konzumují jmelí nebo ochmet. Optimální je udělat mobilním telefonem fotografii celého stromu na němž je hnízdo umístěno a šipkou zakreslit jeho polohu.

Kam s údaji?
Svá pozorování vkládejte buď do ornitologické databáze databáze Avif nebo zasílejte přímo na emailovou adresu koordinátorky atamasnataly@gmail.com. Při vkládání pozorování do databáze Avif je důležité napsat do poznámky „jmelí“ aby bylo možné data vyfiltrovat. Zasláním vašich pozorování můžete významně přispět k poznání vzájemného soužití ptáků a jmelí.

Autoři příspěvku: Daniel Křenek, Atamas Natalia, Julia Kraslenko