Světový den mokřadů

V rámci Světového dne mokřadů, připadajícího na 2. únor, připravila Slezská ornitologická společnost ve spolupráci s ČSO vycházku do malebné přírody CHKO Poodří pro žáky Základní školy Heleny Salichové v Ostravě – Polance nad Odrou. Vycházky konané 5. února 2016 v aprílovém počasí se zúčastnilo celkem 15 žáků. Většina trasy vedla po NS Odra – niva z Jistebníku do Polanky nad Odrou. Už na hrázi rybníka Bezruč – největší vodní plochy z jistebnické rybniční soustavy – mohly děti pozorovat řadu mokřadních a vodních druhů ptáků, mezi které patřili např. kachny divoké, labutě velké, husy velké, poláci velcí, volavky popelavé a další. Na protějším spuštěném rybníku Křivý nám udělalo radost hejno čejek chocholatých, prvních poslů jara. Podél toku řeky Lubiny jsme zahlédli zimující kormorány velké a volavky bílé, z břehových porostů se za slunečných okamžiků ozývaly sýkory koňadry, s. modřinky a s. babky. Děti zaujaly také početné ohryzy stromů a ochozy bobra evropského. Na nivních loukách se solitérními stromy jsme pozorovali káně lesní, poštolky obecné, stehlíky obecné nebo žlunu zelenou. I přes blátivý terén a promočené boty účastníků se už jen z výčtu pozorovaných druhů vycházka povedla.