Hnízdění motáka pilicha v Polsku po 20 letech… 2 km od hranice českého Slezska

Moták pilich (Circus cyaneus) patří v České republice mezi nejvzácnější hnízdící dravce. V červeném seznamu ptáků ČR je řazen mezi kriticky ohrožené druhy s odhadovanou hnízdní populací 0 až 5 párů. V loňském roce díky populačnímu boomu hrabošů došlo na území ČR k zahnízdění několika párů a vypadá to, že přemnožení hraboši nepřímo napomohli i k jeho hnízdění v Polsku po více než 20 letech.

S nadsázkou můžeme polským kolegům závidět, protože pár zahnízdil ve vojtěškovém lánu přibližně 2 km od hranice s českou stranou Slezska. Zároveň je na základě letošního pozorování Dušana Boucného velmi pravděpodobně, že pilichové na jaře tokali i na území ČR (cca 5 km od umístění hnízda).

Polští kolegové to ale s ochranou hnízda neměli vůbec jednoduché. Pár byl velmi citlivý na jakékoliv rušení. Samec v průběhu hnízdění útočil na veškeré potenciální predátory z velké dálky a velmi agresivně. O tom, že to neměl jednoduché, svědčí i fakt, že v okolí hnízdil luňák červený i l. hnědý, moták pochop, m. lužní, nemluvě o běžnějších druzích dravců. Zkrátka dané území bylo letos rájem dravých ptáků. Samice reagovala na lidský pohyb cca 150 m od hnízda, jediná možnost proto byla pozorovat pár ze zaparkovaného auta z nejbližší silnice.

Ornitologové z Polska nalezli hnízdo 1. června (mohlo se jednat o náhradní snůšku), ihned kolem něho postavili ohradu s fotopastí a s místními zemědělci domluvili ponechání vojtěšky v jeho okolí o ploše 100 m2. Hnízdění se ale nevyvíjelo vůbec dobře. Nakonec v hnízdě zbylo pouze jedno mládě. Polští kolegové se proto pokusili posílit vazbu páru k hnízdu přidáním jednoho mláděte motáka lužního z hnízda, kde došlo k úhynu samce a samice neměla všechna mláďata šanci odchovat. Nakonec 6. srpna z hnízda vylétla jedna samička motáka pilicha opatřená telemetrickou vysílačkou. Hnízdění proto bylo díky ochraně polských kolegů v čele s Piotrem Zabłockim úspěšné. Gratulujeme.