Sova pálená na audienci u starosty Hlučína

Neobvyklý pohled z okna se naskytl dne 19. 11. 2020 panu starostovi Hlučína a dalším zaměstnancům městského úřadu. Na venkovním parapetu kanceláře seděla sova pálená (Tyto alba). Pokud by při spatření člověka ihned odlétla, brali bychom to jako pěkný doklad výskytu tohoto velmi vzácného druhu nejen v našem regionu. Jenže ona tam seděla celé dopoledne, potažmo celý den a následující noc. Přestože sovy pálené k hnízdění výhradně využívají lidské stavby (např. stodoly či kostelní věže), nejde o druh, který by se běžně pohyboval mezi lidmi, jako např. zimující havrani polní. I ten by z parapetu odletěl, kdyby spatřil člověka na tak krátkou vzdálenost. Toto chování sovy pálené vzbudilo u místních ornitologů řadu otázek, zejména zdali se nejedná o nemocného jedince. Proto se ještě tentýž den vydal na městský úřad Otakar Závalský ze Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích, aby se zkušeným okem na sovu podíval. Sova se mu nezdála nijak nemocná a působila, že je v dobré kondici. Večer se na náměstí v Hlučíně potkali ještě tři místní ornitologové ze Slezské ornitologické společnosti, přičemž dva z nich pozorovali sovu až do ukončení doby vycházení. S přicházející nocí sova nabírala na aktivitě, začala si probírat peří, protahovat se, proletěla se, aby se vzápětí objevila na parapetu jiného okna. I toto chování je přinejmenším neobvyklé. Druhý den ráno se proto Otakar Závalský na úřad opět vypravil a pokusil se sovu odchytit. Neúspěšně, jelikož sova při otevírání okna ihned přeletěla náměstí a ztratila se. K objasnění celé situace přispěl Karel Poprach, jeden z největších našich odborníků na tento druh. Může se pravděpodobně jednat o jedince chovaného v zajetí – to by vysvětlovalo jeho nebojácnost vůči lidem. Na druhou stranu, chov není zdaleka jednoduchý a chovatel k němu potřebuje povolení. Navíc sova pravděpodobně neměla ani chovatelský kroužek. Pokud by nějaký nezodpovědný chovatel kroužek sundal a sovu vypustil, zřejmě by ji odsoudil k smrti, jelikož takovýto jedinec nemá obvyklé návyky k lovu kořisti. Vše jsou ale spekulace. Kdybyste „krotkou“ sovu pálenou v okolí Hlučína spatřili, kontaktujte e-mailem přímo nás nebo rovnou Záchrannou stanici pro volně žijící živočichy v Bartošovicích. Děkujeme.