Exkurze pro celostátní kolo biologické olympiády

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity letos hostila ústřední kolo Biologické olympiády kat. A. Do Ostravy se proto ve dnech 23.–27. 4. 2019 sjelo 36 nejlepších mladých biologů z celé České republiky. V rámci pořádání exkurze pro nadějné středoškolské studenty oslovila Ostravská univerzita také Slezskou ornitologickou společnost. Z tohoto důvodu Patrik Molitor a Jarek Kubenka vytvořili program pro účastníky olympiády v blízkosti lomu Myslík nedaleko Hukvald. V brzkých ranních hodinách 26. 4. natáhli členové SOS 79 m nárazových sítí, do kterých se v průběhu dopoledne chytilo 16 jedinců sedmi druhů ptáků. Tajným přáním bylo odchytit ledňáčka říčního, jelikož linie sítí protnula i řeku Ondřejnici. Úsilí se vyplatilo hned dvojnásobně. Podle očekávání sklidil ledňáček říční největší úspěch u mladých studentů. Oblibě se však těšily i další druhy, jako je konipas horský, budníček menší, pěnice černohlavá, sýkora koňadra, pěnkava obecná či dlask tlustozobý. Ukázku kroužkování Patrik Molitor doprovodil také výkladem a prezentací aktuálních metod výzkumu v ornitologii. Odměnou členům SOS bylo, když se mladí biologové vyjádřili, že „ta ornitologie není vůbec špatná“.