Acrocephalus (Ostrava) 36

Na konci loňského roku vyšlo nové číslo našeho odborného periodika Acrocephalus (Ostrava), ve kterém se dočtete nejen o výsledcích nejrůznějších průzkumů avifauny na severní Moravě a ve Slezsku, ale také o nejrůznějších zajímavých výskytech ptáků na výše zmíněném území.
Mezi hlavní příspěvky patří vyhodnocení hnízdní populace labutě velké (Cygnus olor) v roce 2021. Vzhledem k tomu, že se na příspěvku podílel i zakladatel celorepublikového sčítání, mohli autoři rozšířit dané téma také o vývoj hnízdní populace od roku 1970, kdy labuť velká poprvé zahnízdila také na území severní Moravy a Slezska.

Přestože monitoring sov v lesích pomocí hlasových záznamníků patří v posledních letech mezi hojně využívané metody, stále se najdou místa, kde ještě nebyl uskutečněn. Jedním z takových míst byly do roku 2021 i lesy Osoblažska. Výsledky intenzivního mapovaní na 25 bodech přinesly zajímavé údaje.
Místní ornitologové se v roce 2020 vydali také za hranice našeho území – do zemědělské krajiny Polska. Jejich snahou bylo zjistit výskyt kriticky ohroženého sýčka obecného (Athene noctua) a sovy pálené (Tyto alba). Jaké výsledky přineslo jejich úsilí, se dočtete v jednom z dalších příspěvků.

Celorepublikovou ornitologickou senzací v roce 2020 bylo první úspěšné hnízdění motáka stepního (Circus macrourus) ve středních Čechách. Chování a dlouhodobý výskyt jednoho ze dvou jedinců motáka stepního na Osoblažsku naznačuje i možné další (byť s velkou pravděpodobností neúspěšné) zahnízdění v České republice. Více se dočtete v článku věnovaném tomuto raritnímu výskytu.

Jeden ze dvou pozorovaných samců motáka stepního na Osoblažsku (foto: Dušan Boucný)

Regionální senzací v roce 2021 bylo úspěšné hnízdění dudka chocholatého (Upupa epops) v podlaze opuštěné zemědělské budovy na Bruntálsku. Radost z objevu ještě umocnil fakt, že pár dudka chocholatého úspěšně vyhnízdil dvakrát za jednu hnízdní sezonu. Průběh hnízdění a další podrobnosti jsou v článku detailně popsány. Fotograficky zvěčnil tuto událost Dušan Boucný.

 

Zajímavé poznatky přináší také další příspěvky z již tradičních ornitologických akcí v územní působnosti naší pobočky, jako je odchytová akce Acrocephalus či mapování hnízdního výskytu motáka lužního (Circus pygargus).

Děkujeme všem autorům příspěvků, kteří se rozhodli nové číslo obohatit o prezentaci své ornitologické činnosti a vybízíme nejen stávající, ale i další potenciální zájemce, aby neváhali a už nyní nám zasílali na adresu sos.cso@seznam.cz články do dalšího čísla. Na uvedeném e-mailu si můžete výše popsané číslo také objednat.