Acrocephalus (Ostrava) 34

V novém čísle zpravodaje Acrocephalus (Ostrava) se kromě tradičních příspěvků zabývajících se odchyty ptáků v rákosině Dolního Bartošovického rybníka či mapováním regionální hnízdní populace motáků lužních objevují i zbrusu nové. Vzhledem k velkému zájmu o „populárně-naučnou“ mapovací akci Beskydské houkání (která musela být letos kvůli pandemii zrušena) se může tento „slet“ zaměřený nejen na sovy a lesní kury stát další nepřehlédnutelnou opakující se událostí v regionu. S naší největší chráněnou krajinnou oblastí jsou úzce spjaty další dva příspěvky pojednávající o ochranářsky významných druzích pěvců – již vymizelé lindušce horské a ubývajícímu kosovi horském. V nižších nadmořských výškách se zase skupince regionálních ornitologů podařilo úpravou ostrovů jezera v Dolním Benešově připravit ideální podmínky k rozmnožování pro ubývajícího racka chechtavého, v jehož velké kolonii našlo (snad nikoliv jen krátkodobé) útočiště po jednom páru racka černohlavého a – poprvé v ornitologických dějinách Slezska – i jeho většího příbuzného racka středo-mořského. Významnou ornitologickou raritou na přelomu let 2018 a 2019 bylo pozorování lyskonoha ploskozobého na Hlučínském jezeře. Pokud vás obsah čísla zaujal, objednat si ho můžete na adrese sos.cso@seznam.cz.