Vítání ptačího zpěvu na Starých Hamrech a v Ostravě-Koblově

Text napsán společně s Kateřinou Ševčíkovou, foto se sýkorou parukářkou pořídila K. Ševčíková.

V sobotu 27. 4. 2019 proběhla na Starých Hamrech tradiční akce České společnosti ornitologické – Vítání ptačího zpěvu. Počasí neukázalo příliš vlídnou tvář, proto se sešlo pouze deset nadšenců. Po krátkém pozorování jiřiček obecných a špačků obecných se účastníci přesunuli k potoku Červík, kde je čekala natažená nárazová síť. A úlovky byly znamenité. Podařilo se odchytit a okroužkovat 16 jedinců, například pár králíčků obecných, pěnkavu obecnou, červenku obecnou nebo střízlíka obecného. Asi největší radost pak udělala sýkora parukářka. Při čekání na úlovky se povídalo o kroužkování a na děti byly nastraženy sklopky (odchytové pasti) s cukrovinkami. Děti se zároveň při hledání obrázků seznámily s ikonickými ptáky Beskyd, ty plyšové pak zkoušely chytat do sklopek.

O 14 dní později, tj. 11. 5. 2019, se počasí umoudřilo, což pravděpodobně způsobilo i mnohem větší počet účastníků prvního ročníku Vítání ptačího zpěvu v Ostravě-Koblově. Na autobusové zastávce Vrbina se po půl deváté ranní sešlo celkem 43 zájemců, nutno podotknout, že z celkového počtu účastníků bylo 19 dětí nejrůznějšího věku, což bylo určitě milým překvapením. Patrik Molitor po krátkém uvítání účastníky provázel kolem koblovských vodních nádrží, přičemž určoval a seznamoval zájemce s místními druhy ptáků. Pravděpodobně nejatraktivnější částí akce byla ukázka kroužkování ptáků. Do 122 m nárazových sítí, natažených v břehových porostech řeky Odry, se od brzkých ranních hodin chytilo celkem 37 jedinců 10 druhů ptáků. Samozřejmě ne všechny chycené jedince mohli organizátoři ponechat až do ukázky kroužkování z důvodu jejich hnízdění. Přítomným tak byly představeny druhy, jako je strakapoud velký, budníček menší, pěnice černohlavá, kos černý, špaček obecný, sýkora babka či pěnkava obecná. Největší vzrušení v očích účastníků, zejména dětí, však způsobil samec krahujce obecného. Po ukázce kroužkování seznámil Jarek Kubenka přítomné o výrobě, vyvěšování a správné údržbě ptačích budek. Po prohlédnutí nárazových sítí a společné fotografii se většina účastníků v čele s Patrikem Molitorem odebrala zpět ke koblovským nádržím, kde pomocí stativového dalekohledu pozorovali zejména děti lovící volavku popelavou, odpočívající rybáky obecné či nepůvodní želvy nádherné. Po dobu „Vítání“ bylo pozorováno celkem 33 druhů ptáků.

Děkujeme ČSO za zaslání propagačních materiálů, po kterých se „jen zaprášilo“, a firmě Semix, především panu Kamilu Lisalovi, za dar v podobě výroby propagačního banneru Slezské ornitologické společnosti.