Vítání a Festival v Koblově

Břehové porosty v Ostravě-Koblově jsou jedním z tradičních (nemnoha) míst v Moravskoslezském kraji, které jsou součástí celoevropských akcí zaměřených na osvětu života a ochrany ptáků – Vítání ptačího zpěvu a Festivalu ptactva. Velkou zásluhu na tom má rodák ze sousedních Antošovic pan Jaroslav Kubenka.

Letošní jarní akci (7. 5. 2022) bohužel nepřálo počasí. I přesto si v deštivém ránu našlo cestu do Koblova 29 zájemců. Zblízka si mohli prohlédnout strakapouda velkého, drozda zpěvného, pěnici černohlavou, p. slavíkovou, budníčka menšího, sýkoru modřinku, brhlíka lesního a pěnkavu obecnou. Bohužel, ten nejatraktivnější ptačí druh účastníci neviděli, jelikož skončil v síti, až když došlo na její balení. Do té přes řeku Odru se chytili dva pisíci obecní.

Příjemné podzimní počasí se určitě odrazilo i na rekordním počtu účastníků Festivalu ptactva dne 8. 10. 2022. Na ukázku odchytu a kroužkování ptáků s doprovodným komentářem o životě vybraných druhů se přišlo podívat 65 zájemců, z čehož 21 bylo dětí. Ti se mimo výše uvedené dozvěděli i správné zásady o zimním přikrmování a praktické rady k vyvěšování budek. A jaké ptačí druhy viděli? Celkem se jich do sítí chytilo 13 v počtu 109 jedinců. Z těch nejzajímavějších třeba strakapoud prostřední, pěvuška modrá, šoupálek dlouhoprstý či mlynařík dlouhoocasý. Účastníkům však udělal radost i pohled na běžnější druhy, jako je sýkora koňadra a s. modřinka nebo brhlík lesní.

Závěrem děkujeme České společnosti ornitologické za dodání propagačních materiálů, po kterých se jen zaprášilo. Velké poděkování patří i Kristiánu Kornerovi, Jiřímu Barvovi a Michalu Drnovskému za pomoc při organizaci.