Pozvánka na jarní členskou schůzi SOS

Dovolujeme si pozvat všechny členy naší pobočky a další příznivce ochrany a výzkumu ptáků na tradiční jarní schůzi 25. 2. 2023 od 9.00 hod. v Ostravském muzeu. Hlavní přednášky na téma Načasování kladení vajec u ptáků se tentokráte ujme nový člen výboru SOS Marie Hánová, která představí výsledky své výzkumné činnosti. Dalším ze stěžejních bodů bude představení pobočkového ptáka roku 2023 – rorýsa obecného. Mimo základní zajímavosti z jeho života bude představena také metodika mapování druhu v zástavbě Moravskoslezského kraje a okresu Vsetín. Věříme, že se zapojí co nejvíce zájemců, jelikož je naším cílem zabránit nelegálnímu ničení hnízdišť, ke kterému bohužel v našich končinách stálé dochází. Mimo výsledek hospodaření naší pobočky za rok 2022 se dozvíte i zajímavosti z činnosti ČSO. Podstatným bodem schůze budou také příspěvky členů. Po ukončení oficiální části schůze kolem 13.00 hod. bude určitě pokračovat neoficiální část v blízké hospodě.
Těšíme se na vaši účast!