Pozvánka na jarní členskou schůzi 2022

Dovolujeme si pozvat přednostně všechny členy naší pobočky na jarní členskou schůzi, která se uskuteční 19. 2. 2022 od 9.00 hod. v přednáškovém sále Ostravského muzea. Jsme si vědomi, že aktuální epidemická situace moc nenahrává hromadným akcím, ale po zkušenostech z podzimu věříme, že si řada z vás cestu do muzea najde a ocení klasickou formu setkání, přestože bude nutné dodržovat aktuální protiepidemická opatření. V hlavní přednášce na téma Strakapoud jižní a další druhy strakapoudů v Opavě vás Matěj Tvarůžka seznámí s výsledky dvouletého průzkumu druhů ve slezské metropoli. Výbor společnosti vám následně představí výsledek hospodaření pobočky za rok 2021, seznámí s výsledky mapování labutě velké v roce 2021 v Moravskoslezském kraji a dalšími regionálními záležitostmi týkajícími se ochrany, výzkumu a osvěty ptáků na severní Moravě a ve Slezsku. Po informacích z kanceláře ČSO bude prostor i na vaše příspěvky, o kterých nás prosím předem informujte na e-mail sos.cso@seznam.cz, abychom je mohli do programu zařadit. Děkujeme.

Těšíme se na hojnou účast.