Podzimní členská schůze 2018

Ostrava, 10. 11. 2018, v přednáškovém sále Ostravského muzea se kolem 9. hodiny ranní schází celkem 28 členů Slezské ornitologické společnosti a čtyři hosté. Po uvítání účastníků P. Molitor před samotnými volbami do výboru SOS přečte základní pravidla voleb podle organizačního řádu. V průběhu sčítání výsledků voleb E. Tošenovský přednese novinky z kanceláře ČSO. Poté P. Molitor seznámí členy s výsledky voleb s konstatováním, že výbor byl zvolen ve staronovém složení. Po jednohlasném odsouhlasení předsedy členy SOS následují zprávy výboru SOS a krátká přestávka. Posléze P. Molitor přibližuje účastníkům aktuální stav ochrany ptáků Slezska s důrazem na motáka lužního (Circus pygargus) a strnada zahradního (Emberiza hortulana). Po krátké diskuzi O. Závalský informuje účastníky o výskytu a hnízdění vzácných druhů dravců na území Moravskoslezského kraje a M. Helebrandová promítne pěkné záběry z průběhu hnízdění káně lesní.

Děkujeme za hojnou účast a těšíme se na příště!