Exkurze ČSO do mokřadů severní Moravy a Slezska

Po pěti letech se v našem kraji ve dnech 29. 4. až 1. 5. 2022 opět uskutečnila exkurze České společnosti ornitologické pro přibližně 40 osob se zájmem o pozorování ptáků. Připojili se k ní i studenti Ostravské univerzity, kteří si v letním semestru zapsali předmět ornitologie pod vedením předsedy naší pobočky.

První den se účastníci exkurze po návštěvě Domu Poodří v Bartošovicích přesunuli k Bezruči, největšímu rybníku jistebnické soustavy, kde je čekal Patrik Molitor společně s vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny Správy CHKO Poodří paní Ivonou Kneblovou. Po základních informacích o ochraně místní avifauny se všichni společně vydali napříč rybniční krajinou Poodří směrem ke Studénce. Delší zastávka proběhla u revitalizované přírodní rezervace Bažantula, kde přítomné Ivona Kneblová podrobně seznámila s průběhem dvouletých prací. Cílem obnovy bylo vytvoření lepších podmínek nejen pro výskyt a hnízdění zvláště chráněných druhů ptáků, ale i dalších skupin živočichů a rostlin. Že se úsilí pomalu vyplácí si mohli návštěvníci ověřit na vlastní oči pozorováním širokého spektra vodních ptáků včele s kriticky ohroženou potápkou černokrkou (Podiceps nigricollis).

S potápkou černokrkou se účastníci exkurze setkali i na jediném současném hnízdišti v Poodří, ve známé přírodní rezervaci Kotvice. Mimo jiné zde viděli také protahující racky malé (Hydrocoloeus minutus) nebo rybáky černé (Chlidonias niger). Po ukončení terénní části exkurze zájemce čekala poutavá přednáška krajinného ekologa navštívené chráněné oblasti, pana Radima Jaroška.

Druhý den hned po snídani vyrazili účastníci exkurze do další mokřadní, ale krajinářsky odlišné ptačí oblasti Heřmanský stav – Odra – Poolší. Na Heřmanickém rybníku je mimo Patrika Molitora očekávali také Jaroslav Kubenka a Kristián Korner, kteří předchozí večer natáhli 184 m nárazových sítí. Hned při jihozápadní hrázi rybníku mohli návštěvníci zaslechnout slavíka modráčka středoevropského (Luscinia svecica cyanecula) a nejpohotovější z nich si ho v dalekohledu i prohlédnout. Po přesunu k odchytové linii se zájemci o pozorování ptáků přesvědčili, jak vypadá ptačí druh označovaný jako UHP (univerzálně hnědý pták). Ti zkušenější v něm poznali cvrčilku slavíkovou (Locustella luscinioides). Pravděpodobně každý z nich si přál prohlédnout z blízka sýkořici vousatou (Panurus biarmicus), která se však chytla v brzkých ranních hodinách. Vzhledem k době hnízdění ji bylo nezbytné po okroužkování ihned vypustit. Účastnící exkurze však nemuseli smutnit, protože samec sýkořice vousaté se v celé své kráse předvedl při šplhání v rákosinách poblíž ornitologické pozorovatelny. Po ukázce kroužkování a odchytu ptáků, Kristián Korner poutavým vyprávěním seznámil přítomné i s historií poddolovaného území.

Následně se skupina přesunula pomalým krokem k dalším rybníkům soustavy. Své putování ukončila u Záblatského rybníku, od kterého ji autobus převezl k přírodní památce Hraniční meandry Odry. V tomto unikátním prostředí mohli výletníci pozorovat třeba ledňáčka říčního (Alcedo atthis), strakapouda prostředního (Dendrocoptes medius) či žluvu hajní (Oriolus oriolus)

Druhý den exkurze byl po pozorování bramborníčka černohlavého (Saxicola torquata) v blízkosti Vrbického jezera ukončen u Heřmanického rybníku, na kterém se v samém závěru dne ukázali i racci černohlaví (Ichthyaetus melanocephalus).

Poslední třetí den převzali účastníky exkurze pod svá křídla Roman Pechník a správce Kozmických ptačích luk pan Petr Bláha. Společně je provedli na revitalizované mokřadní louky. V tomto jedinečném biotopu si přišli na své zejména zájemci o pozorování nejrůznějších druhů bahňáků. Pozorovat mohli např. hned čtyři druhy vodoušů včele s hnízdícím vodoušem rudonohým (Tringa totanus).

Za tři dny účastnící exkurze pozorovali okolo 100 ptačích druhů. I proto věříme, že se jim v našem kraji líbilo.