Právě si prohlížíte Jarní členská schůze 2023

Jarní členská schůze 2023

Na jarní členské schůzi konané poslední únorovou sobotu letošního roku zazněla po přivítání 35 členů a tří hostů jako první přednáška Marie Hánové na téma Načasování kladení vajec u ptáků. Nová členka výboru prezentovala výsledky své diplomové práce, které získala analýzou kamerových videozáznamů z hnízd několika našich druhů pěvců. V závěru přednášky promítla také několik zajímavostí z predace hnízd či etologie ptáků.

Po přestávce seznámil Martin Mandák přítomné s výsledky hospodaření pobočky za rok 2022. Předseda pobočky poté představil pobočkového ptáka roku 2023 – rorýsa obecného. Zaměřil se především na metodiku sběru dat z územní působnosti naší pobočky, která je dostupná na stránkách našeho webu. Zároveň zdůraznil, že získaná data výrazně přispějí nejen k ochraně tohoto ptačího obyvatele měst a vesnic, ale také jiných druhů, které s ním urbánní prostředí sdílejí. Pan Evžen Tošenovský poté doplnil výklad informacemi týkajících se dotačních titulů v souvislosti s výskytem živočichů na budovách. Předseda pobočky poté stručně okomentoval význam semináře se zemědělci na Osoblažsku, který proběhl ve společnosti pana Václava Zámečníka z ČSO na konci loňského roku. V závěru zpráv výboru proběhlo připomenutí osvětových a vzdělávacích akcí, které se uskutečnily od poslední členské schůze na podzim loňského roku. Po informacích z kanceláře ČSO, které prezentovali pan Evžen Tošenovský a paní Eva Pleskotová následovaly příspěvky členů. Pan Otakar Závalský informoval poutavou prezentací přítomné o výskytu a hnízdění orla skalního a o. křiklavého v ČR. Následoval pan Karel Pavelka, který přednesl zhodnocení výsledků odchytové akce Acrocephalus za období 19 let a vývoj populace husy velké v Poodří. Zajímavé záběry z fotopasti umístěné v blízkosti stromového hnízda sokola stěhovavého okomentoval pan Dušan Boucný a vyzval přítomné, aby se při možném hledání hnízd tohoto dravce zaměřili i na stromová hnízda jiných dravců. Schůze byla ukončena promítnutím videozáznamu houkání výrečka malého ze Slezska z loňské hnízdní sezony s tím, že Emil Morav a Patrik Molitor budou o průběhu hnízdění informovat na jedné z dalších schůzích. 

Děkujeme všem přednášejícím za příspěvky, všem přítomným za jejich účast a důležité podněty při diskusích, které probíhaly do večerních hodin ještě v jedné z ostravských hospod. Velké poděkování patří také Ostravskému muzeu za poskytnutí prostor nejen pro členskou schůzi, ale také pro pobočkovou knihovnu a archiv.