Snižování čapích hnízd v Moravskoslezském kraji

Na přelomu podzimu a zimy letošního roku se členové naší společnosti M. Miškovský, P. Molitor a R. Pechník pustili do nelehkého úkolu. V rámci projektu Krajina pro čápy se rozhodli snížit vytipovaná hnízda čápa bílého v Moravskoslezském kraji. Jednalo se o hnízdo ve Staré Bělé, Raduni, Polance nad Odrou a ve Vítkově. Hnízda měla v průměru okolo 80 cm na výšku, 185 cm na šířku a vážila několik set kilogramů. S jistým nadhledem by si průměrně vysoký člověk mohl na hnízdech ustlat a zdřímnout. To však nebyl zájem ornitologů. Pro snížení takového hnízda nepotřebujete jen fyzickou sílu, ale hlavně netrpět závratěmi. Nehledě na to, že všechna hnízda kromě „vítkovského“ byla na sloupech elektrického vedení, takže to chce také kus pořádné odvahy a trpělivosti. Trpělivost je důležitá i z toho důvodu, že vyřídit všechny náležitosti kolem snížení hnízda trvá několik měsíců. I přesto nutno podotknout, že všechny zúčastněné strany – Slezská ornitologická společnost, Česká společnost ornitologická, Moravskoslezský kraj a firma ČEZ, a. s. – spolupracovaly na vysoké úrovni. Snížená hnízda dosahovala v průměru lehce přes 30 cm výšky a průměrně 140 cm šířky. Odvezly se plně naložené čtyři vozíky hnízdního materiálu, tzn. kompostu, větví, ale také plastů a hadrů. Mimo výše tři zmíněné subjekty děkujeme také Technickým službám v Polance nad Odrou a ve Vítkově za spolupráci při redukci místních hnízd.

Pevně doufáme, že čápi tento zásah ocení a hnízda opětovně osídlí.