Straka obecná – druh běžný v moravskoslezské metropoli, vzácný v moravskoslezské vesnici

Straka obecná (Pica pica) je všeobecně známý ptačí druh. Dětem jako „zlodějka“ lesklých šperků, dospělým jako „predátor“ holátek drobných pěvců. Ano, potravou straky obecné jsou opravdu i mláďata a vejce drobných pěvců, nicméně její strava je velmi různorodá, počínaje semeny, konče odpadky. Velmi často však bývá neprávem označována jako hlavní viník úbytku drobných pěvců ve městech a vesnicích. Zajímavé ale je, že o její početnosti v zástavbě České republiky máme jen velmi málo údajů. I proto jsme se před dvěma lety rozhodli, že ji vybereme jako Pobočkového ptáka let 2019–2020 a budeme se věnovat jejímu rozšíření ve městech a vesnicích Moravskoslezského kraje a okresu Vsetín.

Bohužel k mapování se připojilo jen velmi málo našich členů. Nicméně několik místních ornitologů, kteří se v letech 2019 a 2020 do kampaně zapojili, přišlo se zajímavými výsledky. Celkem zmapovali 10 různých částí měst (Bruntál, Kopřivnici, Nový Jičín, Moravskou Ostravu, Petřvald, Příbor, Rychvald a další) a pět vesnic či jejich částí na Hlučínsku. Celková rozloha území podle aktuálně dodaných výsledků je přes 2 300 ha (na jejich případné odevzdání počkáme ještě do konce ledna t. r.).

Ve srovnání hnízdní hustoty obsazených hnízd ve městech a ve vesnicích se dostavil očekávaný výsledek. V městských částech menších měst byla straka obecná přibližně 2x početnější, ale v některých částech Moravské Ostravy bylo v přepočtu na 10 ha plochy dokonce 20x více obsazených hnízd než na tu samou plochu ve vesnicích. Příčina zdá se být jasná – dostatek hnízdních příležitostí v podobě roztroušené zeleně a dostatek potravy z produktů lidské činnosti. Nicméně je důležité dodat, že i v Moravské Ostravě je její hnízdní hustota srovnatelná s polskými městy. Průměrná hnízdní hustota z celé zkoumané plochy je však velmi nízká, přibližně 4 páry na 100 ha zástavby. Za možný úbytek drobných pěvců ve městech tak určitě nebude „zodpovědná“ straka obecná, ale zejména nedostatek hnízdních příležitostí či vhodné potravy, nebezpečné prosklené plochy a další.

Více podrobností a zajímavých údajů o hnízdním rozšíření a početnosti, ale i zimovišti straky obecné v zástavbě Moravskoslezského kraje se dozvíte v připravovaném čísle našeho ornitologického časopisu Acrocephalus (Ostrava).

Je nám milou povinností poděkovat dvěma našim členům – Marii Hánové a Petru Mecovi za jejich úsilí během mapování a ochotu se do kampaně připojit.