Raritní záznam strnada rolního v Ostravě

V neděli 23. 1. 2022 nám náhoda připravila pozorování, které spadá do kategorie těch naprosto výjimečných nejen v rámci České republiky, ale i střední Evropy. Toto pozorování se odehrálo na svahu Haldy Heřmanice, která se nachází jen pár set metrů od PP Heřmanický rybník. Co mě a Lukáše Brezniaka v zimě do tohoto těžkého terénu vedlo? Naším cílem byl poměrně vzácný druh zimujícího pěvce – konopka žlutozobá, která se zde podle našich informací občas vyskytovala.

Na lokalitu jsme dorazili v dopoledních hodinách a překvapila nás hojnost různých druhů pěvců, kteří na odhaleném povrchu hlušiny sbírali potravu, přeletovali v početných hejnech a usedali na stromy lemující západní část haldy. Jednalo se zejména o strnady rákosní, jejichž počet jsme odhadli přibližně na pět set, ale také zde byly početně zastoupeny pěnkavy obecné. V jednu chvíli si Lukáš všiml strnada sedícího na stromě nedaleko od nás, stranou od hejna ostatních strnadů, které právě usedlo na okolní stromy. Něco se mu nezdálo a hned mě na ptáka upozornil. Oba jsme jej nějakou chvíli prohlíželi dalekohledy. Na první pohled byla patrná menší velikost oproti strnadu rákosnímu. Mě velmi zaujala nápadná kresba hlavy, zejména světlý temenní proužek. Lukášovi zase ke strnadovi rákosnímu nepasovaly nápadně kaštanové boky a skvrna na hrudi. Pták měl také nevýraznou kresbu zad, na hlavě patrnou chocholka a přišlo nám, že má narůžovělou spodinu zobáku. Okamžitě jsem se snažil zapamatovat co nejvíce znaků a hned na to jsme oba vytáhli foťáky a velmi nervózně cvakali jednu fotku za druhou. Strnad párkrát přelétl a pak se několikrát při odletu za kopec haldy ozval zvláštním kontaktním hlasem, který zněl jako “citt“, které bylo výrazně odlišné od strnada rákosního a připomínalo drozda zpěvného. Teď už nám bylo jasné, že se jedná o nám neznámý druh a naše vzrušení propuklo plnou silou. V telefonu jsem v elektronické aplikaci známého „Svenssona“ vyhledal všechny druhy strnadů a hned jsme je s Lukášem začali porovnávat. Postupně jsme vyloučili všechny druhy až na strnada rolního (Emberiza rustica) (totiž tajgového, podle nového názvosloví)! Pro jistotu jsme fotky hned zaslali ještě i Honzovi Studeckému, který nám určení potvrdil.

Navíc se jedná o teprve 3. záznam pro ČR! Na lokalitě se nám ten den podařilo pozorovat nakonec i vytouženou konopku žlutozobou. S úsměvem a pocitem naprostého nadšení jsme místo opustili ještě před setměním. V dalších dnech si tento druh přijelo prohlédnout mnoho dalších pozorovatelů a jejich gratulace a radost, z námi zprostředkovaného zážitku, nás také velmi potěšila.