Kozmické ptačí louky žijí jarním tahem

Kozmické ptačí louky lákají pozornost ptáků po celý rok, ale zvláště patrné je to při podzimním a jarním tahu. Ani letošní rok není výjimkou.

Také v těchto dnech se na tůních Kozmických luk zdržuje celá řada zajímavých druhů ptáků. Louky známé např. hnízděním vodoušů rudonohých a čejek chocholatých právě nyní hostí další bahňáky: vodouše bahenní, kulíky říční, jespáky bojovné, jespáky obecné a také vzácného břehouše černoocasého, který na této lokalitě kdysi i hnízdil. Z vrubozobých se na loukách vyskytují mimo jiné husice nilské a berneška velká. Pokud bude stát štěstí při nás, můžeme pozorovat nejméně tři druhy rybáků: rybáka obecného, rybáka bělokřídlého a rybáka bahenního. V dubnu byl na Kozmických loukách pozorován také rybák velkozobý a v den zveřejnění tohoto příspěvku také rybák malý.

Některé druhy ptáků již vyvedly mláďata, a tak se louky již hemží drobotinou hus velkých a kachen divokých. O další písklata se v dalších dnech postarají racci chechtaví, kteří sedí na četných hnízdech a snad bude hnízdní sezóna příznivá i pro zmíněné čejky chocholaté a vodouše rudonohé.

Jarní tah již bude brzy slábnout, proto je k vycházce na Kozmické ptačí louky ta nejvhodnější doba.