První známý výskyt keptušky stepní v Moravskoslezském kraji

Foto: Emil Morav

Keptuška stepní (Vanellus gregarius) je celosvětově kriticky ohrožený bahňák velikosti čejky. Ve všech šatech upoutá především výrazným nadočním proužkem a v letu kontrastně černobíle zbarvenými křídly. Mladí jedinci mají svrchu okrově šedou barvu a bílou spodinu těla, dospělci mají černé temeno a úzkou pásku přes oko, na břichu mají černou skvrnu přecházející do kaštanově hnědé barvy.

Její hnízdní areál leží především v Kazachstánu a v jižní časti centrálního Ruska. Hnízdí ve stepních biotopech a hnízdo si staví na zemi. Nejdůležitější zimoviště druhu leží v Súdánu, Pákistánu a severozápadní Indii. Velikost světové populace se v současnosti odhaduje přibližně na 5 600 párů.

Tento velmi vzácný druh byl dne 9. září 2021 poprvé pozorován také na severní Moravě, konkrétně v areálu Kozmických ptačích luk. Juvenilního jedince objevil Matěj Tvarůžka spolu s Tomášem Grimem v odpoledních hodinách při prohlížení velkého hejna čejek chocholatých, které odpočívalo na laguně překypující životem. Zdržovalo se zde mnoho racků a také více druhů bahňáků jako jespáci obecní, j. křivozobí, j. malí nebo j. rezaví. Keptuška po většinu času odpočívala společně s čejkami, ale občas se celé hejno zvedlo a pozorovatelé si ji mohli užít také v letu. Další den měli z keptušky radost další pozorovatelé, poté co ji na poli poblíž Dolního Benešova objevil Michal Jakubec. V dalších dnech byla opakovaně pozorována opět na Kozmických ptačích loukách. Celkově se jedná o 14. záznam pro ČR.

Zdroj: BirdLife International (2021) Species factsheet: Vanellus gregarius. Downloaded from http://www.birdlife.org on 24/09/2021