Polská sýkořice vousatá na Heřmaňáku

Ilustrační snímek sýkořice vousaté (Panurus biarmicus), foto P. Molitor

Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) patří mezi ochranářsky nejvýznamnější a bezesporu i nejatraktivnější ptačí druhy, které obývají rozsáhlé rákosiny v okolí Heřmanického rybníku. Na lokalitě se s ní můžete setkat v průběhu celého kalendářního roku.

 

Otázkou však zůstává, zdali se v rákosinách zdržují jen jedinci, kteří se v okolí ikonického rybníku narodili nebo je místní populace doplňována i jedinci ze vzdálenějších lokalit. Literatura totiž uvádí, že některé naše sýkořice vousaté jsou stálé, jiné se zpravidla v mimohnízdním období potulují do vzdálenosti 250 km od hnízdiště a v období hnízdění se vracejí zpět. Tah některých jedinců je dán spíše výskytem rozsáhlých rákosin, na které je tento druh striktně vázán, než určitým geografickým směrem.

 

Odpověď na výše položenou otázkou se podařilo poodhalit panu Jaroslavu Kubenkovi, který v červenci letošního roku chytil na Heřmanickém rybníku dospělou samici sýkořice vousaté, která byla v roce 2019 kroužkována panem Bartoszem Smykem na 198 km vzdálené lokalitě Stawno v Polsku. 

Nález kroužkovaného jedince naznačuje, že pravděpodobně v zimě 2019/2020 u nás mladá samice zimovala a poté si rákosiny Heřmanického rybníku zvolila jako své hnízdiště. Takovéto případy výběru hnízdiště mladých jedinců byly již popsány v Atlasu migrace ptáků České a Slovenské republiky, nicméně není jich moc. Nelze proto vyloučit, že v rákosinách Heřmanického rybníku mohou zimovat sýkořice vousaté z Polska, podobně jako sýkořice vousaté z jižní Moravy v okolí Neziderského jezera či sýkořice vousaté z jižního Slovenska v Maďarsku.