Právě si prohlížíte Podzimní členská schůze 2023

Podzimní členská schůze 2023

Přestože se podzimní členská schůze naší pobočky uskutečnila v sobotu 18. 11. 2023, tedy o prodlouženém víkendu, cestu od Ostravského muzea si našlo 32 členů a jeden host. V první polovině setkání prezentoval své zkušenosti s hnízděním výrečka malého v kulturní krajině Bruntálska jednatel pobočky Emil Morav.

Po diskusi nad tématem následovala volba pobočkového ptáka pro rok 2024. Členové pobočky navrhli v on-line dotazníku celkem 13 ptačích druhů, z čehož více jak polovina členů přítomných na schůzi dala hlas moudivláčkovi lužnímu (Remiz pendulinus). Metodika mapování druhu bude představena nejpozději na jarní členské schůzi naší pobočky a věříme, že pozornost mu budou věnovat nejen naši členové.

Po přestávce prezentoval průběžné výsledky mapování rorýsa obecného v zástavbě Moravskoslezského kraje z roku 2023 předseda pobočky. Se zakázkovou činností, stanovisky a průběžným vývojem počtu členské základny seznámil přítomné hospodář pobočky Martin Mandák. Následně byly promítnuty fotografie z nejrůznějších osvětových a vzdělávacích akcí naší pobočky z roku 2023. Členové pobočky jednomyslně schválili plán činnosti Slezské ornitologické společnosti pro rok 2024, kde mj. figurovala i položka týkající se oslavy 50 let od založení naší pobočky.

Kateřina Ševčíková, předsedkyně Moravského ornitologického spolku a členka výboru ČSO, informovala přítomné o činnosti ČSO za uplynulé období. Daniel Křenek seznámil účastníky schůze s průběhem a výsledky Beskydského houkání z let 2022 a 2023, následně Kateřina Ševčíková promítla a komentovala výsledky odchytové akce Acrocephalus z roku 2023. Obě akce dlouhodobě podporuje naše pobočka.

Po promítnutí fotografií ptáků Karla Návrata následovala prezentace zřejmě nejmladšího přednášejícího v historii schůzí naší pobočky Adély Veličkové o průběhu hnízdění čápů bílých v Ostravě-Koblově. Nutno podotknout, že tak hlasitý a dlouhý potlesk se přednáškovým sálem už dlouho nenesl. Adélka ho sklidila nejen za odvahu prezentovat vzhledem k jejímu útlému věku, ale také za přednes a zajímavé informace, které díky jejímu zápalu o hnízdění čápa bílého zjistila.

Po oficiálním ukončení schůze kolem 13. hodiny pokračovala diskuse nejen o ptácích ještě dlouho v nedaleké restauraci.

Děkujeme všem přednášejícím za jejich vystoupení, Ostravskému muzeu za poskytnutí prostor a všem členům a hostům za jejich účast. Těšíme se na příště.