Brigáda v ostrovní džungli

Po dvou letech od poslední úpravy dvou ostrovů na štěrkovně v Dolním Benešově jsme se na ně opět vyplavili ‒ tentokráte v příjemném babím létě 29. 10. 2022. Oba ostrovy jsou pravidelným hnízdištěm jedné z nejpočetnějších kolonií racka chechtavého (Chroicocephalus ridibundus) v Moravskoslezském kraji. V kolonii pravidelně přinejmenším od roku 2020 hnízdí i velké druhy racků (Larus spp.) a nepravidelně i racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus). Všechny druhy racků hnízdí na zemi, proto je důležité bránit zarůstání ostrovů náletovými dřevinami.

Plavbu v raftu na klidné vodní hladině s podzimním sluncem nad hlavou jsme si příjemně užili do doby, než jsme u prvního ostrova „vylodili“. Že bude zarostlý, jsme čekali, ale že tak… Některé stromy stihl po rybářích pokácet nový obyvatel ostrova bobr evropský (Castor fiber), nicméně na tak zarostlou terasu ostrova by ani celá jeho rodina nestačila. Nelenili jsme a dali se do práce. Těsně před polednem jsme byli s prvním ostrovem hotovi.

První ostrov před a po úpravě.

Po přeplutí a strmém výstupu na druhý ostrov nás čekalo to samé v bledě modrém. V první polovině ostrova jsme odklidili pelyněk, v druhé pak podobně jako na ostrově prvním nálet šípku a třtiny. Během odstraňování náletu jsme si pro změnu na tomto ostrově všimli letního sídla myšky drobné (Micromys minutus) ‒ zimní sídlo musí mít také na ostrově, těžko by bylo v její síle přeplavat na pevninu.

Druhý ostrov před a po úpravě. Uprostřed staré letní hnízdo myšky drobné.

My se na ni dostali zpět během sobotního odpoledne unaveni po namáhavé, ale smysluplné práci. Racci mají aspoň na jeden rok hnízdiště zase připravené. A titulky na závěr: logistické zajištění – Martin Miškovský, křovinořez – Patrik Molitor, pila – Roman Pechník, hrábě a nůžky – Jana Miškovská, vidle a mačeta – Jakub Pechník.