Vyšel nový Acrocephalus (Ostrava) 35

LMezi jednu z klíčových činností Slezské ornitologické společnosti patří vydávání odborného periodika Acrocephalus (Ostrava). V pořadí 35. číslo představuje na 72 stranách celkem 9 příspěvků (ve většině případů doplněných mapami a fotografiemi), které se týkají avifauny Moravskoslezského kraje a okresu Vsetín.

 

Třetina článků se věnuje ptákům ve městech. V roce 2020 skončila třetí “dvouletka” pobočkového ptáka roku – „konfliktní“ straky obecné. Autoři článků se pokusili získané informace o hnízdech straky obecné z pobočkové kampaně shrnout a objektivně prezentovat její skutečné rozšíření ve městech Moravskoslezského kraje. Článek je doplněn také krásnou perokresbou Marie Hánové. Vypadá to, že mezi pravidelně hnízdící druhy v lidských stavbách brzy nebudeme řadit např. jen rorýsa obecného, ale také např. lejska bělokrkého či sojku obecnouO jejich hnízdění v budovách města Ostravy se dočtete v dalších příspěvcích. 

Naproti tomu další tři články se věnují druhům v jejich přirozených biotopech. Autorům příspěvku o hnízdním rozšířením skorce vodního v Beskydech se podařilo vytvořit skupinu 29 mapovatelů, kteří se v roce 2020 věnovali sčítání trochu opomíjeného druhu v naší největší chráněné krajinné oblasti. Výsledek je opravdu zajímavý. Zvýšené terénní úsilí bylo v roce 2020 věnováno také sovám v lesních rezervacích okresu Opava či hnízdnímu společenstvu ptáků přírodní rezervace Dařanec. Tradiční, ale neméně významné příspěvky shrnující odchytovou akci Acrocephalus 2020 v rákosině Dolního Bartošovického rybníka v Poodří, hnízdní rozšíření motáka lužního na Opavsku v roce 2020 či pozorování ochranářsky významných druhů z územní působnosti naší pobočky doplňují obsahovou skladbu časopisu.

Je nutné přiznat, že podobně jako jiná ornitologická periodika v České republice se i náš pobočkový časopis potýká s nedostatkem článků. Je velmi těžké motivovat ornitology či jen milovníky opeřených tvorů, aby své poznatky z terénu publikovali v časopise, když je možné hned vše umístit na internet a okamžitě sdílet s podobně orientovanými lidmi. Navíc maratón s vychytáváním nesrovnalostí v jednotlivých verzích příspěvku je zatěžující pro samotné autory i redakční radu časopisu, přičemž mnohdy stačí jen dodržovat základní pokyny pro autory, které jsou pravidelně zveřejňovány na 3. straně obálky časopisu. I přes všechna úskalí jsme stále přesvědčeni, že na rozdíl od mnohdy „bulvárních“ ornitologických on-line příspěvků má recenzovaná podoba článků stále v amatérské ornitologii své pevné místo. Pevně také věříme, že mnoho z nás pořád upřednostňuje tištěnou podobu časopisu, se kterým se pohodlně usadí do křesla bez nezbytného připojení k on-line prostoru a otravného hledění do obrazovky počítače, tabletu nebo mobilu. Za poslední rok si mnozí z nás tohoto hledění užili více než dost.

Časopis bude všem členům naší pobočky s řádně zaplaceným příspěvkem za rok 2020 předán zdarma při nejbližší možné příležitosti. Ostatní zájemci si jej mohou objednat na adrese sos.cso@seznam.cz (distribuce bude zahájena zřejmě v průběhu června).

Přestože nový Acrocephalus (Ostrava) právě vyšel, již nyní budeme rádi za váš zájem přispět do dalších čísel. Nemusí se obávat ani začínající autoři, kterým redakční rada ochotně pomůže s tvorbou jejich článků.

Přejeme příjemné čtení.

Za redakční radu Patrik Molitor a Martin Mandák