Právě si prohlížíte Světový den mokřadů a zimní mapování pobočkového ptáka roku 2024

Světový den mokřadů a zimní mapování pobočkového ptáka roku 2024

Moudivláček lužní je tažný druh, jehož zimoviště leží v oblastech kolem Středozemního moře. Ve vzácných případech se však mohou zimující jedinci objevit i na našem území. Příkladem může být pozorování Adama Wilczka z odkaliště Pilňok z posledního dne loňského kalendářního roku včetně přiložené fotografie.

Během hnízdní sezóny v roce 2024 budeme tomuto druhu věnovat zvýšenou pozornost a sledovat jeho hnízdní výskyt v Moravskoslezském kraji a okrese Vsetín. Moudivláček lužní se totiž stal ptákem roku 2024 Slezské ornitologické společnosti. Ale už v tomto období bychom Vás rádi vyzvali ke spolupráci při monitoringu moudivláčků, který může podchytit nejen zimující jedince, ale také přispěje k následnému mapování v hnízdní době.

Se zimním mapováním můžete začít třeba během procházky ke Světovému dni mokřadů. Svá pozorování zadávejte do databáze birds.cz. U záznamu uveďte zejména počet jedinců druhu a přesnou lokalitu (bod v mapě). Mimo zimující ptáky si prosím všímejte také použitých hnízd. U takového je vhodné doplnit také informace o druhu stromu, výšce, vzdálenosti od vody a stavu hnízda (dokončené/nedokončené, rozpadlé). Ze zimního mapování zadávejte údaje prosím do 1. 3. 2024.

Děkujeme za váš čas a spolupráci

Metodika mapování v roce 2024