Právě si prohlížíte Festival ptactva v Ostravě se opět vydařil

Festival ptactva v Ostravě se opět vydařil

První říjnovou sobotu letošního roku jsme se tradičně přidali k celoevropské kampani, která má upozornit na fenomén ptačí migrace a na nebezpečí, která ptáky na jejich cestách mohou potkat. V břehových porostech řeky Odry v ptačí oblasti Heřmanský stav – Odra – Poolší jsme uspořádali Festival ptactva.

Kroužkovatel Jaroslav Kubenka společně s dalšími členy naší pobočky Kristiánem Kornerem, Michalem Drnovským a Patrikem Molitorem natáhli nedaleko Ostravy-Antošovic 141 m nárazových sítí. Sotva se rozednělo a už z nich museli vytahovat doslova desítky ptáků. Jednalo se především o dva nejběžnější druhy sýkor – koňadru a modřinku. Zvláště kroužkovatelé si dokáží představit, jak náročné je modřinky ze sítí vyprostit. Jakmile je ze sítí všechny bez újmy na fyzickém zdraví ptáků i kroužkovatelů vytáhli, uvítali již první návštěvníky osvětové akce.

Těch se nakonec sešlo 43, z čehož 14 bylo dětí. Mimo dva uvedené druhy sýkor si všichni prohlédli i s. babku, mlynaříka dlouhoocasého, brhlíka lesního, pěnkavu obecnou, červenku obecnou, čížka lesního, šoupálka dlouhoprstého, budníčka menšího nebo kosa černého. Největší zájem však tentokráte sklidili strakapoud velký a s. prostřední. Celkově v sítích skončilo 151 jedinců 13 ptačích druhů. Některé z nich si můžete prohlédnout na fotografiích Michala Drnovského. 

Program byl také doplněn o ukázku různých typů ptačích budek s doprovodným komentářem a znalostním kvízem pro děti. To, že v něm skvěle obstály, se přesvědčili všichni přítomní.

Děkujeme všem, kteří si v sobotu 7. října 2023 našli v dopoledních hodinách čas a přispěli k pohodové atmosféře, která během Festivalu ptactva panovala.